کره حیوانی ( 0.5 کیلویی ) – کانیار

کره در اصل گونه‌ای چربی است که از خامهٔ شیر یا ماست گرفته می‌شود. کره، گونه‌ای چربی ناگداخته …

دسته بندی

کره در اصل گونه‌ای چربی است که از خامهٔ شیر یا ماست گرفته می‌شود. کره، گونه‌ای چربی ناگداخته (گرم نشده) است. کره‌ای که از خامه تهیه می‌شود، متمایل به رنگ زرد و کره‌ای که از ماست تهیه می‌شود، متمایل به رنگ سفید است. کرهٔ ماستی، در بیشتر نقاط جهان شناخته شده نیست. در صورتی که کرهٔ ماستی که از شیر گاو تهیه شده باشد سفیدتر است و کرهٔ ماستی که از شیر حیواناتی که شیر پرچرب‌تری دارند تهیه شده‌باشد، (مانند شیر گاومیش، گوسفند و بز) رنگی متمایل به زرد روشن دارد.