درباره فراورده های لبنی کانیار- نیاوران

لبنیات کانیار

دوست سلامتی شما

دوست سلامتی شما

شرکت صنایع شیریکدانه شرق یکی از بزرگترین و مجهزترین کارخانه جات تولید محصولات لبنی در استان خراسان رضوی میباشد که در سال ۱۳۸۶ افتتاح گردید.

کانیار، دوست سلامتی

شرکت صنایع شیریکدانه شرق یکی از بزرگترین ومجهزترین کارخانه جات تولید محصولات لبنی در استان خراسان رضوی میباشد که در سال ۱۳۸۶ افتتاح گردید.

شرکت صنایع شیریکدانه شرق یکی از بزرگترین ومجهزترین کارخانه جات
تولید محصولات لبنی در استان خراسان رضوی میباشد که در سال
۱۳۸۶ افتتاح گردید.

مقالات

اخبار و مقالات