پودر پرمیت – کانیار

در این فرایند، خوراک ورودی پس از گذشتن از مبدل های حرارتی به منظور بهبود خواص محصول، وارد مراحل تغلیظ …

دسته بندی

در این فرایند، خوراک ورودی پس از گذشتن از مبدل های حرارتی به منظور بهبود خواص محصول، وارد مراحل تغلیظ می شود. کنسانته تولیدی پس از تغلیظ وارد سیستم کریستالیزر شده و درصد زیادی از قند موجود در آن به فرم کریستال تبدیل می شود. سپس کنسانتره وارد سیستم خشک کن پاششی می شود و پس از تماس با هوای داغ به پودر تبدیل شده و توسط سیستم انتقال پودر به خارج از محفظه هدایت می شود.