پودر آب پنیر – طاهر

شیر از دو پروتئین، کازئین و آب پنیر تشکیل شده‌ است. پودر آب‌پنیر سرشار از کربوهیدرات است. همچنین پروتئین پودر …

دسته بندی

شیر از دو پروتئین، کازئین و آب پنیر تشکیل شده‌ است. پودر آب‌پنیر سرشار از کربوهیدرات است. همچنین پروتئین پودر آب‌پنیر یک پروتئین کامل محسوب می‌شود چون آمینواسیدهای ضروری را دارد. پودر آب پنیر مصرف صنعتی دارد و در کاهش وزن، کاهش کلسترول و فشار خون هم تاثیرگذار است. تحقیقات نشان می‌دهد که پروتئین موجود در پودر آب پنیر در درمان سرطان موثر است.