پودر آب پنیر رنگی – طاهر

آب پنیر خام پس از انجام آزمون های مربوطه و تایید کیفی آن بر مبنای میزان اسیدیته، در مخازن دریافت و ذخیره سازی …

دسته بندی

آب پنیر خام پس از انجام آزمون های مربوطه و تایید کیفی آن بر مبنای میزان اسیدیته، در مخازن دریافت و ذخیره سازی می گردد و پس از طی مراحل پاستریزاسیون، تغلیظ و خشک کردن، در پاکت های کاغذی بسته بندی می گردد. این محصول با مجوزای صادره از وزارت بهداشت و سازمان استاندارد مطابقت داشته و بر مبنای نیاز مصرف کننده در طیف گسترده PH و رنگ تهیه و تولید می گردد.