شیر خشک صنعتی – کانیار

بر مبنای نیاز مصرف کننده در صنایع گوناگون میزان چربی و پروتئین در این محصول بالانس گردیده و تولید …

دسته بندی

بر مبنای نیاز مصرف کننده در صنایع گوناگون میزان چربی و پروتئین در این محصول بالانس گردیده و تولید می شود. این دسته از محصولات، پس از تحویل شیر تازه و مرغوب و تلفیق آن با سایر پایه های لبنی مطابق چربی و پروتئین درخواستی و مطابق ذائقه مشتری تنظیم و بالانس می گردد و در صنایع ذکر شده در ذیل کاربرد دارد.